logo

ASCII rozhraní Server - KNX / EIB IBOX-ASCII-KNX

ASCII Server - IBOX-ASCII-KNXModul komunikace IBOX-ASCII-propojuje KNX systém a systém dohledu (BMS , SCADA), které využívají jednoduchých zpráv ASCII. Typickou aplikací je propojení systému KNX se systémem centrálního řízení budovy, jako například AMX, Crestron, LiteTouch nebo řídícím počítačem.

ASCII Server - schema


Copyright © 2013
SMARTTECH s. r. o.
All rights reserved